MIGUEL ÁNGEL SACRISTÁN ALONSO

Aquestes pàgines mostren l’obra de Miguel Ángel Sacristán. Es presenten les etapes i les característiques més importants de la seva obra artística.

INTRODUCCIÓ A L'OBRA

Per a que la meva obra quedi canalitzada dins d'un esquema d'estudi he preferit sotmetre a un petit anàlisi formal i considerar una mica la evolució de la representació espacial al llarg de la història.

Ja a la prehistòria, la problemàtica de l'espai era motiu de interès en el domini de l'artista. Al llarg de la història aquesta problemàtica s'ha anat resolvent d'acord amb el nivell en que l'artista s'ha trobat al seu medi social.

Des de les pintures Egípcies que no plantegen cap problema de perspectiva, o l'espai ortogonal de la Edat Mitja o mes tard el Renaixement amb les seves lleis geomètriques i de perspectiva i finalment el fenomen del Cubisme dona al artista una nova noció del espai no basada en la realitat sinó en la pròpia intuïció.

A continuació mencionaré dos tipus de visió del espai bidimensional:

.- Visió des de diferents punts, basada en les formes geomètriques-Cubisme

.- Visió des d'un sol punt, 1940 pura abstracció, tensions, textures, cromatisme i nous materials.

Els primers filòsofs grecs, es plantejaven el problema de l'espai a partir del buit i el ple i la discussió provada pels eleates sobre la demostració lògica de la existència del moviment.